ข่าวประชาสัมพันธ์

Arrow
Arrow
Slider

ผลงานกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

ข่าวประกาศ สพป.มหาสารคาม เขต2

20 มิถุนายน 2019 นายจำนงค์ สุดาเดช ผอ.สพป.มค.2 ปฏิบัติหน้าที่ Coaching
18 มิถุนายน 2019 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศคัดเลือกตำแหน่งศึกษานิเทศก์
18 มิถุนายน 2019 นายจำนงค์ สุดาเดช ผอ.สพป.มค.2 ได้เข้าให้คำปรึกษา (Coaching) นายคมสัน สัตตรัตนำพร
17 มิถุนายน 2019 นายจำนงค์ สุดาเดช ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 ให้คำปรึกษา (Coaching) ผู้อำนวยการสุพนิต เหมือนสิงห์
14 มิถุนายน 2019 การฝึกอบรมทบทวนผู้กำกับลูกเสือ ประจำปี 2562
14 มิถุนายน 2019 นายจำนงค์ สุดาเดช ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 เป็นประธานการประชุมและพบปะผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครื่อข่ายฯ ที่ 7 ณ โรงเรียนบ้านสระบาก

โปรแกรมระบบสำนักงาน สพป.มค2

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา