ข่าวและกิจกรรม สพป.มหาสารคามเขต 2

ดูข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งหมด

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สพป.มหาสารคาม เขต 2

ข่าวและกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 2

อำเภอวาปีปทุมอำเภอนาดูนอำเภอนาเชือกอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยอำเภอยางสีสุราช

Intergrity & Transparency Assessment : ITA

ข้อมูลพื้นฐาน
การดำเนินงาน การปฏิบัติงาน การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อปกกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการป้องกัน
19 เมษายน 2022 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
10 เมษายน 2022 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ภาค ข การคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
8 เมษายน 2022 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
4 เมษายน 2022 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
28 มีนาคม 2022 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
22 มีนาคม 2022 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
8 มีนาคม 2022 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
7 มีนาคม 2022 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ปี พ.ศ.2564
15 กุมภาพันธ์ 2022 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปีพ.ศ.2564 (ข้าราชการบำนาญ)
15 กุมภาพันธ์ 2022 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
19 เมษายน 2022 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
10 เมษายน 2022 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ภาค ข การคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
8 เมษายน 2022 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
4 เมษายน 2022 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
28 มีนาคม 2022 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
22 มีนาคม 2022 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
8 มีนาคม 2022 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
7 มีนาคม 2022 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ปี พ.ศ.2564
15 กุมภาพันธ์ 2022 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปีพ.ศ.2564 (ข้าราชการบำนาญ)
15 กุมภาพันธ์ 2022 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ดูข่าวสารทั้งหมด
15 กุมภาพันธ์ 2022 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปีพ.ศ.2564 (ข้าราชการบำนาญ)
15 กุมภาพันธ์ 2022 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปีพ.ศ.2564 (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)
15 กุมภาพันธ์ 2022 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปีพ.ศ.2564 (ลูกจ้างประจำ)
13 กรกฎาคม 2020 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์)
9 กรกฎาคม 2020 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
9 กรกฎาคม 2020 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 กันยายน 2019 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
17 กันยายน 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
3 กันยายน 2019 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างคุรุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำปี 2562
3 กันยายน 2019 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี2562

โปรแกรมสารสนเทศภายใน

ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
417 หมู่ 1 ถ.สมารักษ์  ต.หนองแสง อ. วาปีปทุม จ. มหาสารคาม  44120
 โทรศัพท์ 043-799340 / 043-799341
 https://www.mkarea2.go.th
 admin : wuttinan_m@mkarea2.go.th

 หมายเลขภายใน

เลขา ผอ.สพป.มค2: ต่อ 2
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ : ต่อ 7
กลุ่มพัฒนาครูฯ:  ต่อ 4
กลุ่มนิเทศติดตามฯ  :  ต่อ 7080
กลุ่มตรวจสอบภายใน :  ต่อ 7082
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ : ต่อ 5

กลุ่มอำนวยการ :  ต่อ 6
กลุ่มบริหารงานบุคคล : ต่อ 8
กลุ่มนโยบายและแผน :  ต่อ 9
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : ต่อ 1
กลุ่มกฎหมายและคดี :  ต่อ 7082


WordPress Video Lightbox Plugin