ข่าวประชาสัมพันธ์

Arrow
Arrow
Slider

ผลงานกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

ข่าวประกาศ สพป.มหาสารคาม เขต2

18 มิถุนายน 2019 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศคัดเลือกตำแหน่งศึกษานิเทศก์
18 มิถุนายน 2019 นายจำนงค์ สุดาเดช ผอ.สพป.มค.2 ได้เข้าให้คำปรึกษา (Coaching) นายคมสัน สัตตรัตนำพร
17 มิถุนายน 2019 นายจำนงค์ สุดาเดช ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 ให้คำปรึกษา (Coaching) ผู้อำนวยการสุพนิต เหมือนสิงห์
14 มิถุนายน 2019 การฝึกอบรมทบทวนผู้กำกับลูกเสือ ประจำปี 2562
14 มิถุนายน 2019 นายจำนงค์ สุดาเดช ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 เป็นประธานการประชุมและพบปะผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครื่อข่ายฯ ที่ 7 ณ โรงเรียนบ้านสระบาก
5 มิถุนายน 2019 สพฐ.ต้อนรับนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑0 หลังเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ตามโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โปรแกรมระบบสำนักงาน สพป.มค2

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา