oit05_contact

ข้อมูลการติดต่อ สพป.มหาสารคาม เขต 2


ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
417  ถ.สมารักษ์  ต.หนองแสง  อ.วาปีปทุม  จ.มหาสารคาม  44120
https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/svg/260e.svg  ติดต่อเราได้ที่ 043-799340
โทรสาร  โทรสาร  043798043
https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/svg/1f4e7.svg  สำนักงาน  central@mkarea2.go.th

หมายเลขภายใน

เลขา ผอ.สพป.มค2: ต่อ 2
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ : ต่อ 7
กลุ่มพัฒนาครูฯ:  ต่อ 14
กลุ่มนิเทศติดตามฯ  :  ต่อ 10
กลุ่มตรวจสอบภายใน :  ต่อ 12
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ : ต่อ 15

กลุ่มอำนวยการ :  ต่อ 6
กลุ่มบริหารงานบุคคล : ต่อ 8
กลุ่มนโยบายและแผน :  ต่อ 9
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : ต่อ 11
กลุ่มกฎหมายและคดี :  ต่อ 13


Fb. เพจ สพป.มหาสารคาม เขต 2