ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว เด็กชายนันทิวัฒน์ โยธาภักดี นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กรณีบ้านนักเรียนประสบเหตุอัคคีภัย

เด็กชายนันทิวัฒน์ โยธาภักดี นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ อำเภอวาปีปทุม

กรณีบ้านนักเรียนประสบเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยนายไพทูรย์ ชาวโพธิ์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวอมรรัตน์ คงประทีป ผอ.กลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.มหาสารคาม เขต 2 ได้รับมอบหมายในการลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวนักเรียนโรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ อำเภอวาปีปทุม กรณีบ้านนักเรียนประสบเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้น จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ณ บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม