MKM2 back to school 10 ความพร้อม สุขแรกพบ ในวันเปิดภาคเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 น.
             นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ลงพื้นที่ติดตามนโยบาย “MKM2 BACK TO SCHOOL 10 ความพร้อม สุขแรกพบ ในวันเปิดภาคเรียน”  โรงเรียนบ้านหนองกุง, โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ อำเภอวาปีปทุม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
            ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจ Facebook สพป.มหาสารคาม เขต 2  #โรงเรียนบ้านหนองกุง  #โรงเรียนบ้านดู่กหนองโกโนนสมบูรณ์