Kick Off โครงการ “สุขาดี มีความสุข”

วันจันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น.
        นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม การติดป้ายโลโก้ Kick Off “สุขาดี มีความสุข” ณ โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting.
       โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off  “สุขาดี มีความสุข” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจ Facebook สพป.มหาสารคาม เขต 2