โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายยศวริศ ประดิษฐ์อารีกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 2 ระดับภูมิภาค

โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายยศวริศ ประดิษฐ์อารีกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 2 ระดับภูมิภาค และได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันในรอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย เพื่อร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์ ในรายการ การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ 2024 INTERNATIONAL MATHEMATICAL GENIUS OLYMPIAD – IMGO
ครูผู้ฝึกสอน นางเนตรดาว อุ่นพิกุล นายณัฐวุฒิ จิตราพิเนตร