โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอัญชญา กระทุ่มขันธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบสอง ระดับประเทศ) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอัญชญา กระทุ่มขันธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบสอง ระดับประเทศ) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนางปรีญา ไหมหรือ นางชุลีจิต ชมมาก นายกฤษณะ อนุฤทธิ์ เป็นครูผู้ฝึกสอน