โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมอบรมโครงการป้องกันการจมน้ำ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นางสาววรางคณา ถือมาลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม และคุณครูเด่นชัย แปนเมือง นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ณ สระน้ำหมู่บ้านกรวิน จัดโดยโรงพยาบาลวาปีปทุม