โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมได้นำโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมได้นำนักเรียนไปทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรฯ และนักเรียนร่วมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวัดที่ตั้งอยู่เขตบริการของโรงเรียน ได้แก่ วัดกลาง วัดศรีชุมพล วัดสุวรรณพัตร และวัดโสมนัสประดิษฐ์