โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมประชุมภาคี 4 ฝ่าย

โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อคัดเลือกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ตามงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6