อบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567  ณ  โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  เพจ Facebook สพป.มหาสารคาม เขต 2

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความ