สภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมร่วมกันประชุมหารือการจัดการศึกษาในปี 2567

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม จัดการประชุมสภานักเรียนครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีเด็กหญิงอัญชญา กระทุ่มขันธ์ ประธานนักเรียน ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ณ ห้องสภานักเรียน มีคุณครูฝ่ายสภานักเรียนร่วมสังเกตการณ์