สพป.มหาสารคาม เขต 2 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ “ยุทธการปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม เมืองปลอดภัยยาเสพติด”

นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สพป.มหาสารคาม เขต 2 นำบุคลากรในสังกัดจำนวนทั้งสิ้น 81 คน เข้ารับการตรวจหาสารเสพติด ตามแผนปฏิบัติการ “ยุทธการมหาสารคาม เมืองปลอดภัยยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม (ศอ.ปส.จ.มค.) โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอวาปีปทุมเป็นผู้ดำเนินการตรวจหาสารเสพติด ผลพบว่าข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างทุกคนตรวจไม่พบสารเสพติด เมื่อวันที่ 8 มกราคม 67 ณ หอประชุม ปิยธมฺโม รัฐประชาสามัคคี สพป.มหาสารคาม เขต 2

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  เพจ Facebook สพป.มหาสารคาม เขต 2

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ ข้อความ อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความ อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ