รดน้ำดำหัวขอพร เทศกาลสงกรานต์ ณ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม

วันที่ 11 เมษายน 2567 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมีพิธีสรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับวันปีใหม่ไทย และพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน ความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้ใหญ่ และบุคคลที่เคารพรัก จากนั้นนายจักรกฤษณ์ อนุฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม นำผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรฯ ร่วมทำบุญ “สงกรานต์ สำนักงานเขต” ณ สพป.มหาสารคาม เขต 2