ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการแข่งขัน กรีฑา-กีฬานักเรียนบ้านโนนเกมส์ ประจำกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านโนน อำเภอวาปีปทุม

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น.
นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 พร้อมด้วย ดร.สมเพชร มัชปะโม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการแข่งขัน กรีฑา-กีฬานักเรียนบ้านโนนเกมส์ ประจำกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านโนน อำเภอวาปีปทุม