มอบใบงานและใบความรู้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษา

วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.
         นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เป็นประธานการมอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษา (ใบงานและใบความรู้) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 60 คน  ณ อาคารหอประชุมปิยธมฺโม รัฐประชาสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 2
         ติดตามข่าวเพิ่มเติมได้ที่ เพจ Facebook สพป.มหาสารคาม เขต 2