มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน กรณีเพลิงไหม้ที่พักอาศัย

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น.
              นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 มอบหมายให้นายศรีสินธิ์ ศรีนภาดร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัย สพป.มหาสารคาม เขต 2 (ศูนย์ป.สพป.มค.2)
ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวและนักเรียน เด็กหญิงพศิกา มูลศรีสุข นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านหนองสระ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กรณีเพลิงไหม้ที่พักอาศัย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้น จากกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียน  สพป.มหาสารคาม เขต 2 จำนวน 5,000 บาท

***ท่านผู้ที่มีจิตศรัทธามอบเงินสบทบช่วยเหลือ สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครอง รายละเอียด ดังนี้
ธนาคาร > ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขานาเชือก
เลขที่บัญชี > 016462813087
ชื่อบัญชี > นางบัวผิน ตาโม (ยาย)