ประชุม รับมอบนโยบาย การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น.
             นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 พร้อมด้วย ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมออนไลน์เพื่อรับมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดรับทราบนโยบาย ข้อราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำไปสู่การปฏิบัติ และใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมปิยะธัมโม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจ Facebook สพป.มหาสารคาม เขต 2