ประชุมคณะกรรมการโครงการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

        นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (Integrity and Transparency Asesssment : ITA Online) ณ หอประชุมปิยะธัมโม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567

ติดตามข่าวเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เพจ สพป.มหาสารคาม เขต 2

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังฝึกศิลปะการป้องกันตัว, ดอกไม้ และ แท่นบรรยาย