ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2567

นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมปทุมชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น.

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  เพจ Facebook สพป.มหาสารคาม เขต 2

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความพูดว่า "อต้าน 1 สพป.มหาสารคาม เขต2"     อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความ