ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฯ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร

วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2567 โรงเรียนบ้านมะโบ่ โดยการนำของ ดร.ไฉน นามมุงคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ มอบวุฒิบัตร และประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นอนุบาล3 ชั้นประถมศึกษาปีที่6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยท่านยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี มอบหมาย ท่านพลพัฒน์ จรัสเสถียร ว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม..  โรงเรียนบ้านมะโบ่  ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
(สามารถดูกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://web.facebook.com/banmabo)