ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดสอบ RT/NT/O-NET

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

นายสมเพชร มัชปะโม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ลงพื้นที่นิเทศ พบปะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การเตรียมความพร้อมการจัดสอบ RT/NT/O-NET และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2566 การดำเนินการนิเทศติดตาม โครงการนิเทศติดตามการจัดทำข้อสอบการเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง