คณะครูโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม เข้าร่วมพิธีสมโภชสัญญาบัตร พัดยศ (จต.ชอ.) พระครูวาปีมัชฌิมาภรณ์ เจ้าคณะตำบลหนองแสง เขต 3 และฉลองตราตั้งรองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลาง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นางสาววรางคณา ถือมาลา นางดวงใจ ปะวะเท รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมพิธีสมโภชสัญญาบัตร พัดยศ (จต.ชอ.) พระครูวาปีมัชฌิมาภรณ์ เจ้าคณะตำบลหนองแสง เขต 3 และฉลองตราตั้งรองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลาง ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม