การเข้าค่ายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)

วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น.  นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 มอบหมายให้ นายวิทยา นนท์นภา รองผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  เพจ facebook สพป.มหาสารคาม เขต 2
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ แท่นบรรยาย
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ    อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, แท่นบรรยาย และ งานแต่งงาน