การอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย

        นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ” ประจำปี 2567 วันที่ 20-21 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมปิยะธัมโม รัฐประชา สามัคคี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

แหล่งข่าวเพิ่มเติม ได้ที่ เพจ สพป.มหาสารคาม เขต 2