การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ครั้งที่ 1/2567

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น.

นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เป็นประธานการประชุมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ครั้งที่ 1/2567 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย สู่การปฏิบัติสถานศึกษาในสังกัด ณ หอประชุมปิยธมฺโมรัฐประชาสามัคคี สพป.มหาสารคาม เขต 2

รูปภาพกิจกรรม : https://drive.google.com/drive/folders/1n6qxBPta1nfFPIyFKBd8vIms4Njmx6Zc?fbclid=IwAR1j-M9quP-QpKnWYH0vWi56IwY6lOuOK9HRrkZuEjTBwC_uEM0joAtht5c