ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

       วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 ดร.วิทยา นนท์นภา และ นายศรีสินธ์ ศรีนภาดร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT) และหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน หน้าพระบรมฉายยาลักษณ์ และพิธีจุดเที ยนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม