ประชุม มอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย เรียนดี มีความสุข ภายใต้แนวทางการทำงาน “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน”….

ประชุม มอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย เรียนดี มีความสุข ภายใต้แนวทางการทำงาน “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” ให้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ