การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน “กิจกรรมงาน เดิน – วิ่ง ปันสุข สพป.มค.2 (Pansuk Run 2023 MKM2) สพป.มหาสารคาม เขต 2 (ครั้งที่ 2)

     วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตยสมบูรณ์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 เป็นประธานในการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน “กิจกรรมงาน เดิน – วิ่ง ปันสุข สพป.มค.2 (Pansuk Run 2023 MKM2) สพป.มหาสารคาม เขต 2 (ครั้งที่ 2) โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สพป.มหาสารคาม เขต 2 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอนาดูน และบริษัท Ts-Sport Roi-Et ณ หอประชุมปิยธฺมโม รัฐประชาสามัคคี สพป.มหาสารคามเขต 2 

…กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2…