เปิดค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านโกทา

ว่าที่ ร.ต.สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ ได้มอบหมายให้ นายวิทยา นนท์นภา รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านโกทา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 14 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565