เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านโปรแกรม ZOOM CLOUD MEETING

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ พุทธลา ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 ดร.วิทยา นนท์นภา รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านโปรแกรม ZOOM CLOUD MEETING โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานร่วมกับภาคีเครื่อข่าย ณ ห้องประชุมปทุมชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2