สองโรงเรียนใหญ่จับมืออบรม”ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม2565 สองโรงเรียนขยายโอกาสตำบลลานสะแก นำโดยท่านประมวล คงทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะโบ่  ท่านไฉน นามมุงคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก ร่วมกันจัดอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี2565 โดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านมะโบ่ ทั้งนี้ผู้อำนวยการฯได้มอบหมายให้ นางเครือฟ้า ไวแสน(รก.รร.บ้านมะโบ่) และนางสลักจิต บุญเข็ม (รก.รร.บ้านหนองแก) รับผิดชอบดำเนินการ ผลปรากฎว่านักเรียนทั้งสองโรงเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติดเป็นอย่างดีจากวิทยากรฯระดับประเทศ  เหยี่ยวข่าวพยัคฆ์ฯต้องขอขอบคุณทั้งสองโรงเรียนที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยค่ะ