สพป.มหาสารคาม เขต 2 ประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

นายวิทยา นนท์นภา นายเอกศักดิ์ จันทะกร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวละมุล อนุสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสุธีรา ปะสังติโย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ณ โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและครูฝ่ายวิชาการ จากโรงเรียนหลักและโรงเรียนเครือข่าย ร่วมกันประชุมเพื่อวางแผนการจัดการศึกษา