วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา15.30 น. ว่าที่ ร.ต.สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบรูณ์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมกับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในการออกกำลังกาย เต้นแอโรบิคในทุกวันพุธ ณ สนามหน้าอาคารสำนักงาน สพป.มหาสารคาม เขต 2

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา15.30 น. ว่าที่ ร.ต.สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบรูณ์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมกับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในการออกกำลังกาย เต้นแอโรบิคในทุกวันพุธ ณ สนามหน้าอาคารสำนักงาน สพป.มหาสารคาม เขต 2