“มะโบ่เกมส์65” นายอำเภอพยัคฆ์ฯเปิดงานกีฬาสี

       11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ สนามโรงเรียนบ้านมะโบ่ ต.ลานสะแก  นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มอบหมายให้นางสาวอิงอร ปรีฉันท์  ปลัดอาวุโส เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนบ้านมะโบ่ ประจำปีการศึกษา 2565 รวมถึงผู้ปกครองนักเรียน ร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว โดยมีคณะผู้บริหารของโรงเรียนบ้านมะโบ่ นายไฉน นามมุงคุณ ผู้อำนวยการฯให้การต้อนรับและเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนในครั้งนี้ ซึ่งปีนี้พิเศษกว่าทุกปี มีคณะครู นักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมเดินขบวนพาเหรด ร่วมแข่งขัน และผู้ใหญ่บ้านพร้อมลูกบ้าน ผู้ปกครองนักเรียน(ทั้ง 5 หมู่แบ่งออกเป็น 2 ทีมร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ฟุตบอล 26 คน วอลเล่บอล เป็นต้น
      โรงเรียนบ้านมะโบ่ ขอขอบพระคุณ ผู้สนับสนุนรางวัล ทั้งภาครัฐและเอกชน ร้านค้าทุกร้าน ฯลฯ
และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
ท่านนายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายก อบต.ลานสะแก
ผอ.รพ.สต.บ้านมะโบ่
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลานสะแก
ผู้นำชุมชน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตบริการฯ
ผอ.สนง.คุมประพฤติมหาสารคาม
ผอ.รร.พยัคฆภูมิวิทยาคาร ผอ.รร.อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย
ผอ.กศน.อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชียอาคเนย์
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
ผอ.รร.ในอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
ผอ.รร.เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย
นายกเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย ฯลฯ