พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

ว่าที่ ร.ต.สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ ประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ตามโครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ปีพ.ศ.2565 โดยมี นายวิทยา นนท์นภา รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งจัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการให้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 20 โรงเรียน ณ หอประชุม สพป.มหาสารคาม เขต ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕