ผอ.เขตฯเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านมะโบ่ และจัดรายการ”ผู้บริหารการศึกษาพบเพื่อนครู ครั้งที่ 1″

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. โรงเรียนบ้านมะโบ่ นำโดยผอ.ไฉน นามมุงคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะโบ่ คณะครู บุคลากร และนักเรียน ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ และคณะ เยี่ยมชมให้กำลังใจ มอบนโยบาย แก่คณะครูฯ และจัดรายการสัญจร “ผู้บริหารการศึกษาพบเพื่อนครู ครั้งที่ 1” ทางช่อง MKM2 ถ่ายทอดสดทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านมะโบ่อีกด้วย
           โรงเรียนบ้านมะโบ่ ขอขอบพระคุณท่าน ว่าที่ร.ต.สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ทั้งสองท่าน นางกิตติภูมิ สาชะรุง และนางศธทบ ไชยจันทร์ดี ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชม ให้กำลังใจ และประชุม มอบนโยบายให้คณะครูฯ ด้วยค่ะ