ดร.อัมพร พินะสา เลขาฯ สพฐ. เป็นประธานทอดผ้าป่า ณ วัดศรีชุมพล อ.วาปีปทุม

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายประยุทธ เพชรคุณ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ/รองโฆษก สำนักงานอัยการสูงสุด วาที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการทอดถวายผ้าป่า เพื่อการสร้างศาลาพักศพ ณ วัดศรีชุมพล อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์ นายเอกศักดิ์ จันทะกา และดร.วิทยา นนท์นภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ใกล้เคียง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดถวาย ครั้งนี้ด้วย

<< ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม>>