ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบายยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบายยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยมี นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์ นายเอกศักดิ์ จันทะกา และดร.วิทยา นนท์นภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเข้าร่วมรับมอบนโยบาย และให้เกียรติมอบเกียรติบัตร แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ภายใต้มาตรการ การควบคุมการแพร่ระบาดของ สบค.จังหวัดมหาสารคาม

<<ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม>>