กีฬาสายB คึกคัก ปิดจบอย่างสวยงาม (มะโบ่ หนองแก หัวหมู)

             วันนี้โรงเรียนบ้านมะโบ่ นำโดยผู้อำนวยการไฉน นามมุงคุณ คณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านมะโบ่ โรงเรียนหัวหมูวิทยาสรรค์ นำโดยผู้อำนวยการนรินทร์ ศรีสว่าง และโรงเรียนบ้านหนองแก นำโดย รักษาการฯวงศ์เดือน พาสิงห์สี นำนักกีฬาทั้ง3โรงเีรยนเข้าร่วมการแข่งขันสาย B ณ สนามกีฬาชั่วคราวโรงเรียนบ้านมะโบ่ ปีนี้บ้านมะโบ่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสายB เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาลงแข่งขันในกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนชุมชนนาสีนวล..
ทั้งนี้ได้ปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการแข่งขันเริ่มตั้งแต่วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 เป็นเวลา 3 วัน   -สำนักงานข่าวพยัคฆ์ รายงาน

#โรงเรียนบ้านมะโบ่
#โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
#ดร.ไฉน