กลุ่มบริหารงานบุคคลรับรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ว่าที่ ร.ต.สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัวปฐมนิเทศและประดับเครื่องหมาย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2565 จำนวน 15 ราย ณ ห้องประชุม 1 สพป.มหาสารคาม เขต 2