MKM2 BACK TO SCHOOL 10 ความพร้อม สุขแรกพบ ในวันเปิดภาคเรียน

วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567  นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียน พร้อมติดตามนโยบาย “MKM2 BACK TO SCHOOL 10 ความพร้อม สุขแรกพบ ในวันเปิดภาคเรียน” ณ โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย, โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง, โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ, โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา, โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า และโรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจ Facebook สพป.มหาสารคาม เขต 2  
 

โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย

โรงเรียนบ้านดงห้วช้าง อ.พยัคฆภูมิพิสัย

โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย

โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา อ.พยัคฆภูมิพิสัย

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า อ.พยัคฆภูมิพิสัย

โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองหนองไผ่ อ.พยัคฆภูมิพิสัย