MKM2 Back To School 10 ความพร้อม สุขแรกพบ ในวันเปิดภาคเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น.
          นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียน พร้อมติดตามนโยบาย “MKM2 BACK TO SCHOOL 10 ความพร้อม สุขแรกพบ ในวันเปิดภาคเรียน” ณ โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
        ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจ Facebook สพป.มหาสารคาม เขต 2