โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายยศวริศ ประดิษฐ์อารีกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประกาศนียบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ 2024

โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายยศวริศ ประดิษฐ์อารีกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประกาศนียบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ 2024 INTERNATIONAL MATHEMATICAL GENIUS OLYMPIAD – IMGO 2024 รอบคัดเลือกทีมตัวแทนประเทศไทย (รอบระดับประเทศ) ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยมีนางเนตรดาว อุ่นพิกุล นายณัฐวุฒิ จิตราพิเนตร และทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองที่ร่วมส่งเสริมสนับสนุนในการแสดงออกความสามารถทางวิชาการของนักเรียนด้วยดีตลอดมา