โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ร่วมตั้งแถวต้อนรับและฟ้อนรำเฉลิมฉลองขบวนอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ร่วมตั้งแถวต้อนรับและฟ้อนรำเฉลิมฉลองขบวนอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลวาปีปทุม ในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จากอำเภอนาดูน เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา