โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับนายณัฏฐกิตติ์ จันปัสสา ชนะเลิศ การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับจังหวัด

โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับนายณัฏฐกิตติ์ จันปัสสา ชนะเลิศ การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับจังหวัด และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ ในการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2567