โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ณ อาคารวาปีวิทยาคม เพื่อความเป็นสิริมงคล ต้อนรับเปิดเรียนปีการศึกษา 2567 โดยได้รับเมตตาจากพระอาจารย์สุวรรณ อาภาธโร และคณะสงฆ์จากวัดป่าหนองใต้ และได้รับเกียรติจากนายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส มีผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญในครั้งนี้