ผอ.เขต พบเพื่อนครู การประชุมสัญจร ประจำปีการศึกษา 2567

นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 พร้อมด้วย นายวิทยา นนท์นภา นายศรีสินธิ์ ศรีนภาดร นายสมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  ศึกษานิเทศก์และบุคลากร สพป.มหาสารคาม เขต 2 พบปะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมสัญจร “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” ประจำปีการศึกษา 2567 โดยแบบออกเป็น 5 จุด 5 อำเภอ

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามได้ที่ เพจ Facebook สพป.มหาสารคาม เขต 2