นายจักรกฤษณ์ อนุฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม นางสาววรางคณา ถือมาลา นางดวงใจ ปะวะเท รองผู้อำนวยการฯ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวรพรตสิทธิการ (สัมฤทธิ์ ชินวโร)

วันที่ 16 มิถุนายน 2567 นายจักรกฤษณ์ อนุฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม นางสาววรางคณา ถือมาลา นางดวงใจ ปะวะเท รองผู้อำนวยการฯ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวรพรตสิทธิการ (สัมฤทธิ์ ชินวโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดโสมนัสประดิษฐ์ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวาปีปทุม ณ วัดโสมนัสประดิษฐ์ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม