ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายยศวริศ ประดิษฐ์อารีกุล นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม เข้ารับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 2 ระดับภูมิภาค รายการ การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ 2024

โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายยศวริศ ประดิษฐ์อารีกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 2 ระดับภูมิภาค รายการ การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ 2024 International Mathematical Genius Olympiad – IMGO โดยมีนางเนตรดาว อุ่นพิกุล นายณัฐวุฒิ จิตราพิเนตร เป็นครูผู้ฝึกสอน และทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองที่ร่วมส่งเสริมสนับสนุนในการแสดงออกความสามารถทางวิชาการของนักเรียนด้วยดีตลอดมา